GELİŞMİŞ BİNA TESLİMİ

GELİŞMİŞ BİNA TESLİMİ

 1.    Owner BIM Standartları

 2.    Owner Execution Plan (OxP) Geliştirme ve Hızlandırma

 3.    Proje Yürütme Planı (PxP) Geliştirme ve Hızlandırma

 4.    Proje Planlaması

 5.    COBie Standartları ve Teftiş

 6.    Üst Yönetim Eğitimi

 7.    Standart İşletim Süreci

 8.    Yönetici ve Proje Yönetim Stratejisi

 9.    Gelecek Trendler, Sistemler ve Teknolojilerin Analizi

10.   Global Standart Teftişleri ve Geliştirmesi

11.   Şirket Genelinde Teknoloji, Altyapı İncelemesi ve Öneriler

12.   Profesyonel Gelişim

13.   4D Yapım Sıralaması

14.   5D Miktar ve Maliyet Tahmini

15.   6D & 7D Sürdürülebilirlik ve Bina Yaşam Döngüsü Yönetimi

16.   LEAN BIM & LEAN İnşaatı

 

 
İlgili Projeler