APPLE MAĞAZASI - 5th Ave, NYC

APPLE MAĞAZASI - 5th Ave, NYC

APPLE MAĞAZASI - 5th Ave, NYC

GENx As-Built çizimlerini koordine etmek adına Alt Yüklenici ile birlikte çalıştı.