NEW YORK ÜNİVERSİTESİ RENOVASYONU - Brooklyn, NYC

NEW YORK ÜNİVERSİTESİ RENOVASYONU - Brooklyn, NYC

NEW YORK ÜNİVERSİTESİ RENOVASYONU - Brooklyn, NYC

GENx, New York Üniversitesi binasının renovasyon sürecinde Elektrik Taşeronlarının çalışmlarını modellemek ve koordine etmek üzere görev aldı.